JABETZA INDUSTRIAL ETA INTELEKTUAL (JI) ARLOKO FORMAZIOA

  • Barne formazio egokitua.
  • Formazioa hurrengo erakundeek eta antzerakoek antolatutako kurtsoen bitartez: Mondragon Unibertsitatea, Innobasque, Grupo SPRI, LES (“Licensing Executive Society”).